Erasmus+ KA104 Yetişkin Eğitimi Proje Kitapçığı

Erasmus+ KA104 Yetişkin Eğitimi kapsamında İNOGİT olarak gerçekleştirdiğimiz projemizin son ürünü de yaygınlaştırılmaya hazır olarak ilginize sunulmuştur. E kitabı indirmek için tıklayınız

ERASMUS+KA205 PROJESİ-“ThinkGreen”

İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği (İNOGİT) olarak Koordinatör olarak yürüttüğümüz “Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği “alanında  Erasmus+ KA205 ThinkGreen (“Green Thinking Entrepreneur Youth”) isimli projemiz Türkiye Ulusal ajansı tarafından onaylanmış ve çalışmalarımız başlamıştır.

Kısa adı “ThinkGreen” olan, 2019-3-TR01-KA205-080177 nolu  Erasmus – Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi’nde, yerel / ulusal iklim değişikliği ile mücadele etmek ve özellikle de Gençlerin;Çevre okuryazarlığı konusunda kapasitesini artırmak,Yeşil ekonomi sektörleri ile istihdam olanakları hakkında stratejiler geliştirerek girişimci olmal

arını sağlamak,Dijital ve dil becerileri edinmeleri ve kullanmaları için fırsatlar yaratmak, Sürdürüle bilir bir dünya için Eleştirel düşünme ve yaratıcılığın güçlendirilmesi vb. amaçlanmıştır.

Türkiyeden MEB /Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile MEB/Teftiş Kurulu Başkanlığı yerel ortak olarak projemizde yer almıştık .Yurt dışı ortak ülkeler ise  Almanya, Portekiz, Polonya, Romanya ortaklığında gerçekleşecektirr. Proje kapsamında gönüllü gençlerimiz ve yetişkin katılımcılarmız ile Ulus ötesi ve yerel etkinlikler ,toplantılar ve eğitimler düzenlenecektir.

Kamu oyuna saygı ile Duyrulur..

İNOGİT YÖNETİM KURULU