“Destek Ol” Proje Kitapçığı

Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Yenilikçi Girişim Derneği’nce yürütülen ve İNOGİT olarak ortağı olduğumuz “Destek Ol” projesi kapsamında hazırlanan raporu faydanıza sunarız. E kitabı indirmek için tıklayınız

Erasmus+ KA205 Yeşil Düşünen Girişimci Gençlik Proje Kitapçığı

İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği olarak koordinatörlüğümüzde yürütülen “Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği “alanında  Erasmus+ KA205 ThinkGreen (“Green Thinking Entrepreneur Youth”) isimli projemizin fikri çıktısı ilginize sunulmıştur.  E kitabı indirmek için tıklayınız

Erasmus+ KA104 Yetişkin Eğitimi Proje Kitapçığı

Erasmus+ KA104 Yetişkin Eğitimi kapsamında İNOGİT olarak gerçekleştirdiğimiz projemizin son ürünü de yaygınlaştırılmaya hazır olarak ilginize sunulmuştur. E kitabı indirmek için tıklayınız

ERASMUS+KA205 PROJESİ-“ThinkGreen”

İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği (İNOGİT) olarak Koordinatör olarak yürüttüğümüz “Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği “alanında  Erasmus+ KA205 ThinkGreen (“Green Thinking Entrepreneur Youth”) isimli projemiz Türkiye Ulusal ajansı tarafından onaylanmış ve çalışmalarımız başlamıştır.

Kısa adı “ThinkGreen” olan, 2019-3-TR01-KA205-080177 nolu  Erasmus – Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi’nde, yerel / ulusal iklim değişikliği ile mücadele etmek ve özellikle de Gençlerin;Çevre okuryazarlığı konusunda kapasitesini artırmak,Yeşil ekonomi sektörleri ile istihdam olanakları hakkında stratejiler geliştirerek girişimci olmal

arını sağlamak,Dijital ve dil becerileri edinmeleri ve kullanmaları için fırsatlar yaratmak, Sürdürüle bilir bir dünya için Eleştirel düşünme ve yaratıcılığın güçlendirilmesi vb. amaçlanmıştır.

Türkiyeden MEB /Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile MEB/Teftiş Kurulu Başkanlığı yerel ortak olarak projemizde yer almıştık .Yurt dışı ortak ülkeler ise  Almanya, Portekiz, Polonya, Romanya ortaklığında gerçekleşecektirr. Proje kapsamında gönüllü gençlerimiz ve yetişkin katılımcılarmız ile Ulus ötesi ve yerel etkinlikler ,toplantılar ve eğitimler düzenlenecektir.

Kamu oyuna saygı ile Duyrulur..

İNOGİT YÖNETİM KURULU

Erasmus+ Gençlik Programı KA105 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2019/R2 Başvurumuz Kabul Edildi

İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği – İNOGİT tarafından sunulan  “Dijital Oyunlarda Ayrımcılık” isimli projesi kabul edildi.

2019 Yılı Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği Proje Başvurumuz Kabul Edildi

İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği – İNOGİT tarafından sunulan  “Kadın Girişimciliğini Artırmada Sosyal Medyanın Sosyal Kullanımının Etkisi” isimli projesi kabul edildi.

 

2019/R3 Dönemi KA2 Stratejik Ortaklıklar Proje Başvurumuz Kabul Edildi

İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği – İNOGİT tarafından sunulan  “Green Thinking Entepreneur Youth” isimli projesi kabul edildi.

Erasmus+ Gençlik Programı KA105 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 2019/R2 Başvurumuz Kabul Edildi

İnovatif ve Girişimci Toplum Derneği – İNOGİT tarafından sunulan  “Gençlere Kolay Bir İş” isimli projesi kabul edildi.