Derneğimiz; yenilikçi ve girişimci gençlik başta olmak üzere her yaştan insanları destekleyen 2018 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Özellikle “girişimcilikten”, eğitimin her kademesine “yenilikçi” yaklaşım ile bakış açısı getiren, “Medya Okuryazarlığı” dahil olmak üzere sağlık projelerinden, kültürel ve  toplumlar arası  “Barışı” destekleyen projelerine yönelik eğitimler, “21. Yy becerilerine” yönelik yaklaşımlar, robotik sistemler, “endüstri 4.0” a farklı bir yaklaşım getiren  3D yazıcılar vb. eğitimler yelpazesine sahibiz. Gençlerin yüzleştiği çeşitli konular için kolektif ve inovatif çözümler arıyoruz. Aynı zamanda farklı yaş gruplarından insanlar ile  farklı etkinlikler düzenliyoruz. Toplumlarımızın gelişimi için  yerel ve uluslararası düzeyde projeler ile yardımcı oluyoruz.

Faaliyetlerimizin ana alanı, örgün ve yaygın eğitim gören toplumu aydınlatmak, insan hakları, kişisel gelişim, sosyal içerme, genç işsizliği, spor, dezavantajlı insanlar ve dezavantajlı alanlar üzerinde yerel ve uluslararası projeler düzenlemek; kültürel miras, gençlik girişimciliği, çevre, kırsal ve tarımsal kalkınma, gönüllü hareket, yeni teknolojiler ve eğitim zorlukları, sağlık sorunları, kültürel farklılıklar ve sosyal, ekonomik, coğrafi engellerle karşılaşan  gençlerin, sorunlarına çözüm üretmektir.Yeni birşeyler öğrenmek, kişisel ve mesleki gelişim için yeni deneyim ve bilgi edinmek isteyen bireyler için fırsatlar yaratan bir organizasyonuz.

Kalite Politikamız :

 • Ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmek ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
 • Sivil toplum kuruluşu ve ilgili şirketler ile ortak çalışmalar yaparak, faaliyet alanlarındaki verimliliğin arttırılması
 • İşsizlik oranlarının azaltılması için farklı sektörlerde projeler geliştirmek
 • Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir ortaklıklar ve ağlar oluşturulması
 • Aktiviteler ve egzersizler düzenleyerek sağlıklı yaşamı ve refahı teşvik etmek.
 • Organizasyon ve proje danışmanlığı ve koçluk eğitimleri.
 • Gençlerin kişisel gelişimlerini desteklemek için iş birlikleri, uluslararası düzeyde hareketliliği için fırsat sunmak
 • Farklı kültürler ile kültürlerarası iletişimi güçlendirmek için işbirliği yapmak.
 • İnsan Hakları, Eşitlik, demokrasi gibi Avrupa komisyonunun değerlerini teşvik etmek ve güçlendirmek
 • İş ve girişimcilik ile ilgili eğitimler için yerel ve ulusal iş birlikleri kurmkak.

Değerlerimiz:

 • Yenilikçi ve girişimci olmaya önem veririz,
 • Kültürel değerlere saygılıyız,
 • Kaliteye önem veririz,
 • Gelişime açığız, yenilikçi düşünürüz,
 • Toplumsal sorunlara duyarlıyız.