2019-1 Dönemi için T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye hak kazanan “Kapsayıcı ve Akıllı Sivil Kalkınmanın Anahtarı Girişimciliğin İnovatif Yöntemlerle Geliştirilmesi” projemiz 01.06.2019 tarihinde yürütülmeye başlamıştır.

Projemiz 11 ay 6 gün sürecek olup proje kapsamında hedef kitlemiz; Tarsus’ta yaşayan dezavantajlı duruma sahip 10 – 18 yaş arası 60 gençten oluşmaktadır. Proje paydaşımız Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür.

Proje faaliyetlerimiz arasında;

  • Robotik, 3D Modelleme ve Mobil Uygulama yapımı üzerine bir atölye kurmak,
  • Yapımı gerçekleşecek atölyede 6 ay boyunca gençlere girişimciliklerini ve diğer 21.yy becerilerini geliştirici eğitim faaliyetleri,
  • Belirlenen hedef kitle gençlerin öğrenim görmekte oldukları okullarda; okul personeline, velilere ve gençlere yönelik bilgilendirme toplantıları,
  • Belirlenen hedef kitle gençlerin öğrenim görmekte oldukları okullarda hedef kitleye yönelik girişimcilik seminerleri,
  • Eğitimler sonunda yapılan ürünleri sergileme faaliyeti