İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans derecesine sahip olup bu alanda uzmanlaşmıştır. Hakemli bilim dergilerinde 2 adet yayınlanmış akademik makalesi mevcuttur. Yabancı dil eğitimi, sınıfta teknoloji kullanımı gibi mesleki gelişim konularında pek çok hizmet içi eğitime katılmıştır. Çok sayıda Avrupa ülkesi ile farklı konularda (tarih, kültürel miras, bilim, medya okuryazarlığı, sport) Comenius ve Erasmus+ projelerinin koordinatörlüğünü yapmıştır. Birçok öğrenci ve öğretmeni yurtdışına götürerek ufuklarının genişlemesine katkıda bulunmuştur. Ortak bulma, proje geliştirme ve yaygınlaştırma konularında iyi bir e-Twinning platformu kullanıcısıdır. Proje etkinlikleri, organizasyonu ve proje ürünleri çıkarma konusunda oldukça deneyimlidir. Etkinlikleri zenginleştirmek adına üniversite ve kolejlerle iş birliği yapar. Birleşik becerilerin eğitime entegrasyonu konusuna özel ilgisi bulunmaktadır. 4C becerilerinin okul eğitimine uyarlanmasını desteklemek için 21. yüzyıl öğrenme becerileri üzerine araştırma yapmış, Portekiz/ Lizbon’da yabancı öğretmenlere seminer vermiştir. Ayrıca Lizbon’da üniversite öğretim üyesi tarafından bu konuda düzenlenen bir çalıştaya katılmıştır. 4C becerilerinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik okulda birçok etkinlik düzenlemiştir. Tarih, arkeoloji, spor, takım çalışmaları, kültür ve genç girişimcilik gibi birçok konuda seminer ve çalıştaya katılmıştır.